TIDEN GÅR ... fra beskjeden grunntanke til solid finanskonsern

Dette er den første, samlede fremstillingen av Gjensidiges historie. Den risser opp utviklingen både innen livsforsikring, skadeforsikring og bank. Også selskapets mange, organisasjonsmessige utfordringer blir grundig belyst. Boken setter dessuten søkelyset på den gjensidige selskapsformen, og drøfter hvorvidt denne kan gi fortrinn i konkurransen på finansmarkedet.

Jubileumsbok utgitt i 1997, om Gjensidiges historie fra 1847 til 1997.