Mer kraft med god PR

Boken gjør fagfeltet Public Relations tilgjengelig for alle, og beskriver metoder som vil gi fremgang på mange arenaer der kommunikasjonskraft gir fortrinn. Den formidler kunnskap, erfaringer og gode råd innen områdene markeds-PR, mediehåndtering, intern informasjon, endringsledelse, krisekommunikasjon, omdømmebygging og strategisk kommunikasjonsplanlegging. I tillegg gis det tips om hvordan man med enkle grep kan styrke sine personlige kommunikasjonsferdigheter.

Utgitt på Hegnar Media i 2014.

Slik gjør du suksess med PR

Her gjennomgås kommunikasjonsutfordringer på områder av særlig betydning for ledere og virksomheter. Fremstillingen er enkel og oversiktlig, uten tungt fagspråk og innviklede modeller. Hovedvekten ligger på det praktiske, for at også lesere som har sin kompetanse knyttet til et helt annet fagfelt skal kunne kommunisere effektivt, klokt og målrettet. Boken gir dessuten gode råd når det gjelder kjøp av kommunikasjonstjenester, for at bedrifter skal kunne bestille smartere og oppnå målbare resultater når de behøver ekstern bistand. 

Utgitt på Hegnar Media i 2007.