Bestilling ved stengetid

Dette er en underholdende og til tider svært vittig roman, samtidig som den viser skyggesider av miljøer som gjerne forbindes med glam og glitter. Fortellingen beveger seg mellom hippe barer der alle vil bli sett, unevnelige steder der ingen vil bli gjenkjent, en redaksjon hvor ingen går i takt og en liten leilighet fylt av store drømmer. Boken byr på frodige skildringer av ukepressemiljøet og drivkreftene innen kjendisjournalistikken.

Utgitt på Snøfugl forlag i 2011.

Før hennes historie begynner

Romanen fletter sammen fortellingene om to unge kvinner som med mer enn 40 års mellomrom gjør en skjebnesvanger feilvurdering, og om en mann som under overflaten av økonomisk velstand og verbal eleganse føler seg livredd og mindreverdig. Boken skildrer viktige sider ved norsk adopsjonspraksis de første tiårene etter annen verdenskrig og gir sorgmuntre glimt fra en oppvekst i en av Oslos forsteder på 1960- og 70-tallet.

Utgitt på Snøfugl Forlag i 2006.