Veier til hverandre

God kommunikasjonsevne er et viktig verktøy for å oppnå økt livskvalitet og større glede i samspillet med andre. I denne boken gjennomgås utfordringer knyttet til dialogen med partner eller ektefelle, slekt og familie, venner, barn, kolleger og folk vi ellers møter på vår vei. Her beskrives teknikker for å oppklare misforståelser, bygge bro over ulikheter og oppnå bedre gjensidig forståelse.

Utgitt på Orion Forlag i 2001.

Ordet i din makt

Denne boken tar for seg både allmenn hverdagskommunikasjon, bedriftskommunikasjon og kontakt med massemedia. Den unngår det tunge fagspråket, og fremstår som en personlig og underholdende gjennomgang, rik på eksempler og muntre innslag. Her presenteres praktiske råd, teknikker og huskeregler som kan bidra til positiv selsutvikling på dette området. 

Utgitt på TANO forlag i 1993.

Husk å leve mens du gjør det

Boken er en samling hverdagshistorier og dikt fra mer enn 50 bidragsytere, ment som inspirasjon, grobunn for ettertanke og pustehull i hverdagen. Ulf-Arvid Mejlænders bidrag heter «Flukten til fjells», og veksler mellom eksistensielle grublerier og intens spenning ved elvebredden, i påvente av et ørreten skal bite.

Utgitt på Kagge forlag i 2000.