Foredrag

Ulf-Arvid Mejlænder benyttes ofte som foredragsholder innen ulike kommunikasjonsfaglige emner. Foredragene skreddersys for den enkelte oppdragsgivers behov og tidsramme. Graden av deltakeraktivitet i form av øvelser og caseoppgaver underveis avhenger av antall tilstedeværende og rammen om arrangementet. Temaene kan blant annet være:

  • Lær deg god mediehåndtering
  • Styrk din egen formidlingsevne
  • Taler og presentasjoner som virker
  • Tips som gjør språket ditt bedre
  • God i møter og debatter
  • Signalatferd og kroppsspråk
  • La de gode historiene jobbe for deg