Kurstilbud

Mejlænder AS tilbyr ulike typer kommunikasjonskurs, i utgangspunktet basert på heldags samlinger. Ved temaavgrensning og særlig lavt deltakerantall kan kurs baseres på kortere tidsramme. Kursene har oftest to instruktører, eventuelt forsterket av en spillestab og teknikerbistand. Vi tar totalansvar for arrangementet, og trekker inn eksterne ressurser som passer det aktuelle behov. Kursene tilpasses oppdragsgivers virkelighet, med basis i ekte problemstillinger. Dette er emnene:

Medietrening: Teoretisk gjennomgang, tips og råd, praktisk intervjutrening foran TV-kamera og evaluering. Vi legger vekt på at alle deltakere skal få flere praktiske treningsrunder i løpet av kurset, knyttet til temaer som realistisk sett kan bli aktuelle.

Krisetrening: Teoretisk gjennomgang, tips og råd, praktiske kriseøvelser, evaluering og diskusjon om krisepotensial og beredskap. Selve øvingen baseres på scenarier som er påregnelige og relevante. Kompleksiteten tilpasses behov og budsjett.

Du er budskapet: Omfatter ulike områder som påvirker personlig formidlingsevne og kommunikasjonskvalitet. Temaene kan blant annet være signalatferd, kroppsspråk, presentasjoner og taler, møter og debatter, språktips og historiefortelling. Program, øvelser og oppgaver tilpasses den enkelte oppdragsgiver.