(Foto: Mari Svenningsen)

Ulf-Arvid Mejlænder er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagkretsen jus, statsvitenskap og massekommunikasjon.

Han har bred, journalistisk erfaring fra dagspresse og ukepresse, blant annet som journalist i Norges Handels- og Sjøfartstidende (Dagens Næringsliv) og som reportasjesjef og senere sjefredaktør i Norsk Ukeblad. Han har også vært hovedstyremedlem i Norsk Redaktørforening.

Etter sammenslåingen av Gjensidiges virksomhet innen liv og skade ble Mejlænder informasjonsansvarlig for det samlede Gjensidige Forsikring. Senere hadde han som første informasjonsdirektør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Virke) ansvaret for oppbyggingen av organisasjons totale kommunikasjonsvirksomhet.

Før etableringen av eget PR-byrå hadde han mer enn 20 års praktisk yrkeserfaring fra journalistikk, informasjon og ledelse.

Som forfatter har Ulf-Arvid Mejlænder skrevet en rekke bøker om kommunikasjon, PR og talekunst samt skjønnlitteratur for både voksne og barn. I alt teller forfatterskapet 13 utgivelser, samt bidrag i to antologier.