Som synlig eller hørbar avsender av et budskap er du selv avgjørende for graden av suksess. I mange sammenhenger blir du og budskapet ett og det samme. Mottakerne må kjøpe deg for å kjøpe det du har på hjertet.

Som talsperson for en bedrift, organisasjon eller forening kan dine kommunikasjonsferdigheter være bestemmende for å vinne aksept og gjennomslag. Som fagperson kan din formidlingsevne være det som tillater eller hindrer at kunnskap blir premissgivende. Som leder kan den subjektive oppfatningen av deg bidra til å styrke eller svekke samarbeidsklima og kollektiv forandringsevne.

Vi bistår i arbeidet med å utvikle gode, personlige kommunikasjonsferdigheter. Prosessen omfatter observasjon, analyse, coaching og praktisk hjelp for å ta hensiktsmessige grep.