Medarbeidere som forstår virksomheten og kjenner seg delaktige blir også mer forandringsdyktige. Den som vet hvorfor, tåler mer. Samsyn om hva virksomheten er og skal være betyr mye for forandringsevnen når den settes på prøve.

Taktiske tilpasninger, respons på endret konkurransesituasjon, fusjon, omorganisering eller innfasing av ny teknologi innebærer ofte endringer som vil oppleves negative. Når en bedrift tar store grep for å få det bedre, er det gjerne noen som på kort sikt får det verre. Da er det viktig å ha et felles ståsted å betrakte endringene fra.

Vi har erfaring fra en rekke slike prosesser, og kan gi ledere råd og bistand for å kvalitetssikre endringskommunikasjon.