Kommunikasjonslederskap handler dels om å anskueliggjøre ved å peke retning, dels om å avgrense ved å peke på en posisjon. Begge deler forutsetter et velfungerende internt samspill som støtter arbeidet med å tydeliggjøre visjoner og mål, bygge bedriftskultur og skape engasjement. God intern kommunikasjon er kort sagt en viktig forutsetning for å utøve god ledelse.

Parallelt med den strategisk motiverte kommunikasjonen skal intern informasjonsflyt dekke praktiske, administrative, faglige og sosiale behov. Vi bistår kunder med å etablere, styrke og fornye internkommunikasjonen, slik at den virker etter hensikten.