Den viktigste delen av krisehåndteringen er det du har gjort på forhånd. Grundige forberedelser, øvelser og god beredskap er avgjørende for å kunne gjøre de riktige tingene når det virkelig gjelder. Mejlænder AS bistår kunder i dette arbeidet, og i akuttfasen hvis en krise skulle ramme.

God krisehåndtering reduserer de langsiktige skadevirkningene. Dårlig håndtering kan føre til en omdømmekrise i tillegg, med tap av tillit og troverdighet som langtidseffekt. Innsatsen for å være godt rustet for det du helst vil unngå, kan slik sett bli den beste PR-investeringen du gjør.