PR kan gi store og effektive bidrag til virksomhetens markedskommunikasjon, men i jakten på de gode ideene må vi ofte bakenfor produktene, tjenestene og den åpenbare kommersielle hensikt. De mest interessante historiene handler like gjerne om kategorien produktet tilhører, og arenaen bedriften er til stede på.

Markeds-PR dreier seg om å finne slike historier, og presentere dem på en måte som skaper positiv oppmerksomhet. Kanalvalg og virkemidler er uten begrensninger. Målene kan knyttes til oppmerksomhet, kjennskap, holdning, merkepreferanse, tilslutning og salg.

Slike prosesser byr på spennende, kreative utfordringer, og avdekker muligheter det kan være banebrytende å forfølge.