Noen ganger handler mediehåndtering om å være offensiv for å oppnå redaksjonell synlighet. Andre ganger dreier det seg om å avverge omdømmetap og kriser, ved å begrense skaden av negative saker. Mejlænder AS gir bistand i begge typer situasjoner, slik at medierelasjonene samlet sett skal være en plussfaktor for deg og virksomheten.

Vi hjelper deg med å formulere budskap som virker, og gir råd om hvordan du presterer best mulig i selve intervjusituasjonen. På den måten blir du kjent med farlige feller, typiske tabber, dine egne rettigheter og mulighetene til å dreie oppmerksomhet i ønsket retning. Du blir en tryggere talsperson i møte med en journalist, og interessene du representerer får en tydelig og klar stemme.