Omdømmebygging

Omdømmet kan betegnes som summen av de inntrykk omverdenen har av en virksomhet, og de forventninger som følger av dette. Slike forventninger kan knyttes til produkter og service, men også til prestasjoner på områder som finansielle resultater, ledelse og samfunnsansvar. Et omdømme er noe man gjør seg fortjent til. Det kan ta tid å komme dit man vil.

All kommunikasjon og samhandling bedriften og dens representanter inngår i kan påvirke omdømmet. God omdømmestyring innebærer å utvikle bevissthet rundt alle de faktorene som er viktige i så måte, og sørge for at kvaliteten stemmer med ønsket, etterlatt inntrykk. Vi bistår i slike prosesser, og i arbeidet med forbedringer på de områdene som eventuelt trekker omdømmet ned.