Når arbeidet med PR settes i system for å nå mål og oppfylle visjoner brukes ofte betegnelsen strategisk kommunikasjon. Ved en slik tilnærming integreres kommunikasjonen i virksomhetens samlede planprosess og forankres i et definert lederansvar. På den måten blir hensikten tydelig og resultatene målbare.

Mejlænder AS bistår kunder med strategiutvikling og praktisk PR-planlegging. Vi legger vekt på at tiltak skal være gjennomførbare og at ambisjonene skal stå i et realistisk forhold til situasjon og ressurser. God PR bygges stein på stein, ikke ved å tegne luftslott.