Mejlænder AS eies og drives av Ulf-Arvid Mejlænder (Foto: Mari Svenningsen)

Målrettet og lønnsom kommunikasjon

Å kommunisere effektivt med egne målgrupper kan være avgjørende for å vinne seire og oppnå fremgang. God kommunikasjon styrker relasjoner, skaper preferanse, flytter varer, demper kriser, øker innflytelse og endrer holdninger.

For å oppnå maksimal kommunikasjonskraft må innsatsen være målrettet, helhetlig og strategisk forankret. Samtidig er det viktig å kunne handle raskt når endringer skaper nye muligheter eller trusler.

Mejlænder AS bistår kunder med analyse, planlegging, rådgivning og gjennomføring av tiltak. Vi er et lite PR-byrå med store fortrinn: Rådgiverkompetanse basert på bred erfaring fra media og operativt informasjonsarbeid, rask respons, effektiv utførelse og stort engasjement knyttet til den enkelte oppdragsgivers mål.

Vi leverer synlige resultater for kundene våre, gjennom kommunikasjon som gir effekt og bygger verdier.

Bøker og forfatterskap

Ulf-Arvid Mejlænder har skrevet en rekke bøker om kommunikasjon, PR og talekunst samt skjønnlitteratur for både voksne og barn. I alt teller forfatterskapet 13 utgivelser, samt bidrag i to antologier. En samlet oversikt med kort omtale av de ulike titlene finnes under fanen Bøker.

© Mejlænder AS
Designet av 25.TIME AS & Tag Studio AS, driftet av CAP10 AS