MER KRAFT MED GOD PR

Boken gjør fagfeltet Public Relations tilgjengelig for alle, og beskriver metoder som vil gi fremgang på mange arenaer der kommunikasjonskraft gir fortrinn. Den formidler kunnskap, erfaringer og gode råd innen områdene markeds-PR, mediehåndtering, intern informasjon, endringsledelse, krisekommunikasjon, omdømmebygging og strategisk kommunikasjonsplanlegging. I tillegg gis det tips om hvordan man med enkle grep kan styrke sine personlige kommunikasjonsferdigheter.

Utgitt på Hegnar Media i 2014.

SLIK GJØR DU SUKSESS MED PR

Her gjennomgås kommunikasjonsutfordringer på områder av særlig betydning for ledere og virksomheter. Fremstillingen er enkel og oversiktlig, uten tungt fagspråk og innviklede modeller. Hovedvekten ligger på det praktiske, for at også lesere som har sin kompetanse knyttet til et helt annet fagfelt skal kunne kommunisere effektivt, klokt og målrettet. Boken gir dessuten gode råd når det gjelder kjøp av kommunikasjonstjenester, for at bedrifter skal kunne bestille smartere og oppnå målbare resultater når de behøver ekstern bistand.

Utgitt på Hegnar Media i 2007.

SLIK BLIR DU FESTENS BESTE TALER

Bokens hensikt er å hjelpe leseren til å kunne holde virkelig gode taler, og gi tilhørerne en opplevelse de vil huske. Her gis det råd om hvordan man forbereder seg og hvilke grep som kan benyttes for å yte maksimalt under fremføringen. Innholdet omfatter også massevis av sitater, vitser, avisklipp, inspirasjonstekster og ferdige taler man kan hente ideer og poenger fra.

Utgitt på Orion forlag i 2007.

TALER SOM TREFFER

I denne boken er utgangspunktet at ingen skal måtte grue seg til å holde tale. Tvert imot er det en oppgave man bør kunne glede seg til, fordi det gir mulighet til å formidle noe viktig, gi tilhørerne en god opplevelse og samtidig markere seg selv på en positiv måte. Her finner leseren råd om forberedelse og fremføring og hvordan nervøsitet kan overvinnes. I tillegg presenteres en rekke praktiske hjelpemidler og teksteksempler.

Utgitt på Orion forlag i 2005.

VEIER TIL HVERANDRE

God kommunikasjonsevne er et viktig verktøy for å oppnå økt livskvalitet og større glede i samspillet med andre. I denne boken gjennomgås utfordringer knyttet til dialogen med partner eller ektefelle, slekt og familie, venner, barn, kolleger og folk vi ellers møter på vår vei. Her beskrives teknikker for å oppklare misforståelser, bygge bro over ulikheter og oppnå bedre gjensidig forståelse.

Utgitt på Orion Forlag i 2001.

ORDET I DIN MAKT

Denne boken tar for seg både allmenn hverdagskommunikasjon, bedriftskommunikasjon og kontakt med massemedia. Den unngår det tunge fagspråket, og fremstår som en personlig og underholdende gjennomgang, rik på eksempler og muntre innslag. Her presenteres praktiske råd, teknikker og huskeregler som kan bidra til positiv selvutvikling på dette området.

Utgitt på TANO forlag i 1993.

HUSK Å LEVE MENS DU GJØR DET

Boken er en samling hverdagshistorier og dikt fra mer enn 50 bidragsytere, ment som inspirasjon, grobunn for ettertanke og pustehull i hverdagen. Ulf-Arvid Mejlænders bidrag heter «Flukten til fjells», og veksler mellom eksistensielle grublerier og intens spenning ved elvebredden, i påvente av et ørreten skal bite.

Utgitt på Kagge forlag i 2000.

TIDEN GÅR ... FRA BESKJEDEN GRUNNTANKE TIL SOLID FINANSKONSERN

Dette er den første, samlede fremstillingen av Gjensidiges historie. Den risser opp utviklingen både innen livsforsikring, skadeforsikring og bank. Også selskapets mange, organisasjonsmessige utfordringer blir grundig belyst. Boken setter dessuten søkelyset på den gjensidige selskapsformen, og drøfter hvorvidt denne kan gi fortrinn i konkurransen på finansmarkedet.

Jubileumsbok utgitt i 1997, om Gjensidiges historie fra 1847 til 1997.

BESTILLING VED STENGETID

Dette er en underholdende og til tider svært vittig roman, samtidig som den viser skyggesider av miljøer som gjerne forbindes med glam og glitter. Fortellingen beveger seg mellom hippe barer der alle vil bli sett, unevnelige steder der ingen vil bli gjenkjent, en redaksjon hvor ingen går i takt og en liten leilighet fylt av store drømmer. Boken byr på frodige skildringer av ukepressemiljøet og drivkreftene innen kjendisjournalistikken.

Utgitt på Snøfugl forlag i 2011.

FØR HENNES HISTORIE BEGYNNER

Romanen fletter sammen fortellingene om to unge kvinner som med mer enn 40 års mellomrom gjør en skjebnesvanger feilvurdering, og om en mann som under overflaten av økonomisk velstand og verbal eleganse føler seg livredd og mindreverdig. Boken skildrer viktige sider ved norsk adopsjonspraksis de første tiårene etter annen verdenskrig og gir sorgmuntre glimt fra en oppvekst i en av Oslos forsteder på 1960- og 70-tallet.

Utgitt på Snøfugl Forlag i 2006.

SJOKK

Grøssende hendelser, sensasjonelle eksperimenter, geniale narrestreker og stinkende overraskelser, servert gjennom åtte fortellinger som passer for barn fra åtte til tolv år, og voksne som fortsatt lar seg glede, skremme og forundre av gode historier. Underveis i boken vil leseren lære seg å skille ekte hekser fra folk som bare oppfører seg heksete. Forskjellene kan være vanskelige å få øye på, og det kan være livsfarlig å ta feil.

Utgitt på Snøfugl forlag i 2013.

SANNHETSSTØV, TYPE 1

I denne fortellingen oppdager to kamerater et bortgjemt hus, der en merkelig professor holder sin hemmelige oppfinnelse godt skjult. Pulveret «Sannhetsstøv, type 1» kunne nemlig lett ha forårsaket skandaler og kaos blant de voksne. Etter bare en sniff ville de si det de mener og gjøre det de har lyst til, uten å legge bånd på seg. For et par femteklassinger blir det veldig fristende å nappe til seg en prøvepose, for å eksperimentere litt på egenhånd.

Utgitt på Cappelen Damm i 2008.

DET FINS VEL IKKE SPØKELSER?

Om spøkelser finnes, er det flere meninger om. I denne boken eksisterer de i hvert fall, både i snille og fæle varianter. Dette er en samling fantasifulle og humoristiske historier, fortalt av åtte norske forfattere – og akkurat passe skumle for den som liker å grøsse litt. Ulf-Arvid Mejlænders fortelling heter «Skjelettene lever», og handler om en elev som kommer bort fra klassen sin under en utflukt til Historisk Museum.

Utgitt på Damms Høytlesningsserie i 2002.

I HYTTE OG PINE

Dette er boken som er skrevet for å glede, begeistre og engasjere hyttefolk. Her finner man underholdende skråblikk, morsomme pusleoppgaver og spørsmål, trim for lattermusklene og spennende fakta om natur, dyr og friluftsliv. I sine humoristiske betraktninger om hyttelivets velsignelser og forbannelser tar Ulf-Arvid Mejlænder leseren med til fjells, til skogs og til sjøen, med skildringer av smått og stort som mange vil kjenne seg igjen i.

Utgitt på Orion Forlag i 2009.

GOD KROK LAR SEG IKKE KRØKE

Boken inneholder 25 humoristiske småstykker, i hovedsak basert på Ulf-Arvid Mejlænders tekster fra de første årene som kåsør i radio. Her skildres livet på travle legekontorer, fortvilet leting etter biler i kronglete parkeringshus, ferier med småbarn og kampen om tilbudsvarer på tollfrie fergereiser. Leseren stifter også bekjentskap med tvilsomme sjefer og arbeidskolleger, upålitelige håndverkere og sleipe bilselgere.

Utgitt på ORION forlag i 1996.

© Mejlænder AS
Designet av 25.TIME AS & Tag Studio AS, driftet av CAP10 AS