Mejlænder AS ble etablert i 2003. Eier og daglig leder er Ulf-Arvid Mejlænder.

Selskapet tilbyr kommunikasjonsrådgivning, tekstarbeid og redaksjonell bearbeiding. Vi bistår både bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og enkeltpersoner.

Kjerneområder i rådgivningen er kommunikasjonsstrategi og PR-planlegging, mediehåndtering, intern kommunikasjon og endringsledelse, coaching, markeds-PR og krisekommunikasjon.

Som et lite PR-byrå med kostnadseffektiv drift kan vi holde rimelige priser og levere mye for pengene. Hos oss får du ett kontaktpunkt og aktiv oppfølging. Som kunde vil du oppleve ekte engasjement for de utfordringer vi får ta del i å løse.

I praksis får du også eksklusivitet, fordi vi sier konsekvent nei til å jobbe for kunders konkurrenter og oppdrag som innebærer en interessekonflikt.

I tillegg til egne ressurser kan vi tilby et velprøvd og solid nettverk som ved behov tilfører kapasitet, teknikk og spisskompetanse.

(Foto: Mari Svenningsen)

Ulf-Arvid Mejlænder er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagkretsen jus, statsvitenskap og massekommunikasjon.

Han har bred, journalistisk erfaring fra dagspresse og ukepresse, blant annet som journalist i Norges Handels- og Sjøfartstidende (Dagens Næringsliv) og som reportasjesjef og senere sjefredaktør i Norsk Ukeblad. Han har også vært hovedstyremedlem i Norsk Redaktørforening.

Etter sammenslåingen av Gjensidiges virksomhet innen liv og skade ble Mejlænder informasjonsansvarlig for det samlede Gjensidige Forsikring. Senere hadde han som første informasjonsdirektør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Virke) ansvaret for oppbyggingen av organisasjons totale kommunikasjonsvirksomhet.

Før etableringen av eget PR-byrå hadde han mer enn 20 års praktisk yrkeserfaring fra journalistikk, informasjon og ledelse.

Som forfatter har Ulf-Arvid Mejlænder skrevet en rekke bøker om kommunikasjon, PR og talekunst samt skjønnlitteratur for både voksne og barn. I alt teller forfatterskapet 13 utgivelser, samt bidrag i to antologier.

Mejlænder AS bistår virksomheter, organisasjoner, offentlige etater og enkeltpersoner. Erfaringene spenner over en rekke bransjer og oppdragstyper. Dette er noen eksempler på sektorer som er eller har vært representert på kundelisten:

 • Advokatfirma
 • Arbeidslivsorganisasjoner
 • Bank og forsikring
 • Bil og motor
 • Bolig og eiendom
 • Bransjeorganisasjoner
 • Bygg og anlegg
 • Camping og fritid
 • Fag- og etterutdanning
 • Handel og service
 • Helse, medisin og ernæring
 • Hus- og hyttebygging
 • Interesseorganisasjoner
 • Lås- og sikkerhetsservice
 • Messer
 • Pensjon og sparing
 • Turistdestinasjoner
 • Ukepresseforlag

Gjennom et solid nettverk av samarbeidspartnere kan et lite PR-byrå allikevel være en stor leverandør av kommunikasjonstjenester. Hos oss har du én rådgiver som følger opp og gir deg prioritet. Samtidig har du trygghet for at dine behov blir godt ivaretatt når det trengs ytterligere kapasitet, teknikk eller spisskompetanse. Vårt nettverk omfatter blant annet tilbydere av:

 • Event
 • Film og video
 • Foto
 • Komplementær rådgivning
 • Krisetrening
 • Markedsanalyser
 • Medietrening
 • Opinionsmålinger

For å skape gode resultater for og med kundene våre må samarbeidet baseres på åpenhet og tillit. Kunden må kunne kjenne seg trygg på at rådgiver håndterer fortrolig informasjon på en ansvarsfull måte, har god rolleforståelse og stiller høye krav til egen integritet og skikkethet. Mejlænder AS følger strenge bransjenormer på disse områdene. På enkelte punkter, som for eksempel håndtering av interessekonflikter, går vi enda lenger. Våre profesjonsetiske prinsipper innebærer blant annet at:

 • Vi søker å gi oppdragsgiver et nøkternt og realistisk bilde av hva som kan oppnås gjennom arbeidet med kommunikasjon
 • Vi behandler konfidensiell informasjon fortrolig, også etter at et kundeforhold er avsluttet
 • Vi påtar oss ikke oppdrag for kunders konkurrenter eller oppdrag som innebærer en interessekonflikt
 • Vi er lojale mot oppdragsgivere, og legger alltid deres forretningsmål til grunn for rådene vi gir og tjenestene vi utfører
 • Vi sier klart ifra hvis et mulig oppdrag strider imot egen overbevisning, eller hvis vi av andre grunner tror at en potensiell kunde får bedre og mer helhjertet bistand hos andre
 • Vi anbefaler i utgangspunktet oppdragsgivere å være åpne om kundeforholdet, men respekterer deres behov for konfidensialitet. Som hovedregel svarer vi verken bekreftende eller benektende på spørsmål om kundeforhold uten at det er avtalt med oppdragsgiver
 • Vi er åpne om hvem vi representerer hvis vi etter avtale med kunden kontakter andre i forbindelse med utførelsen av et oppdrag
 • Vi legger vekt på å opptre og arbeide på en måte som fremmer respekten for kommunikasjonsfaget og tilliten til rådgiverrollen

© Mejlænder AS
Designet av 25.TIME AS & Tag Studio AS, driftet av CAP10 AS