Vi bearbeider innhold og redigerer tekster for kundene våre, eller skriver fra grunnen av basert på input fra oppdragsgiver. Når det dreier seg om fagartikler, debattinnlegg og aviskronikker sørger vi alltid for at tekstene tilpasses de omfangsmål redaksjonen har definert.

Andre typer tekster vi ofte leverer er pressemeldinger, nyhetssaker til nettsteder eller internpublikasjoner og innhold til brosjyre eller firmapresentasjon.

I forbindelse med særlig omfattende presentasjoner, årsberetninger eller bedriftshistoriske bøker kan vi også ta helhetlig ansvar for den redaksjonelle prosjektstyringen.

© Mejlænder AS
Designet av 25.TIME AS & Tag Studio AS, driftet av CAP10 AS